18-09-2564ประกาศ

อัปเดตรูปแบบการแข่งขันสำหรับ WILD RIFT SEA CHAMPIONSHIP 2021

อัปเดตรูปแบบการแข่งขันสำหรับ Wild Rift SEA Championship 2021 หลังจากทีม Gamer Koala ถอนตัวจากการแข่งขัน