17-07-2021ประกาศ

คำตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน: AMIHAN ESPORTS และ AMI KARLLL

Amihan Esports ถูกตรวจพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารสำหรับผู้เล่น AMI Karlll ซึ่งมีอายุไม่ถึงเงื่อนไขการเข้าเล่นใน SEA Icon Series PH Summer Season & Summer Super Cup