15-01-2022Cập nhật trò chơi

Chat Voice đã quay trở lại với phiên bản thử nghiệm

Trong bản cập nhật 3.0, tính năng chat voice với đồng đội sẽ quay trở lại! Chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm tại khu vực Châu Mỹ rồi sau đó sẽ tới những khu vực khác. Hãy đọc tiếp để biết khi nào bạn có thể sử dụng chat voice và lý do tại sao nó gần như "lặn mất tăm" trong thời gian vừa qua nhé.

TÁC GIẢ
  • Ben Forbes
  • BenForbes_Avatar.jpg

    Ben Forbes

    Trưởng nhóm Truyền thông

    Ben “Draggles” Forbes là trưởng nhóm truyền thông của Tốc Chiến. Anh ấy thường chơi ở vị trí hỗ trợ, đến từ Anh Quốc và... có thể còn một điều thứ ba nữa mà hiện giờ chúng tôi chưa nghĩ ra.