15-09-2020Thông báo

Regional Closed Beta

Wild Rift is headed to its first Regional Closed Beta, starting with regions in Southeast Asia!

TÁC GIẢ
  • Ben Forbes
youtube poster
  • BenForbes_Avatar.jpg

    Ben Forbes

    Trưởng nhóm Truyền thông

    Ben “Draggles” Forbes là trưởng nhóm truyền thông của Tốc Chiến. Anh ấy thường chơi ở vị trí hỗ trợ, đến từ Anh Quốc và... có thể còn một điều thứ ba nữa mà hiện giờ chúng tôi chưa nghĩ ra.