Bậc Thầy Biến Ảo

ZOE

Vai Trò

PHÁP SƯ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

LẤP LA LẤP LÁNH!
NỘI TẠI
Đòn đánh kế tiếp của Zoe sau khi tung chiêu gây thêm sát thương phép.