TIA CHỚP THÀNH ZAUN

ZERI

Vai Trò

XẠ THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

NGUỒN ĐIỆN DI ĐỘNG
NỘI TẠI
Mỗi khi nhận được lá chắn, Zeri sẽ được tăng Tốc Độ Di Chuyển. Sau khi gây sát thương lên lá chắn của kẻ địch, cô hấp thụ năng lượng từ chúng và tạo lá chắn cho bản thân.