Chúa Tể Bóng Tối

ZED

Vai Trò

SÁT THỦ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

Khinh Thường Kẻ Yếu
NỘI TẠI
Đòn đánh của Zed lên mục tiêu thấp máu gây thêm sát thương phép. Hiệu ứng chỉ có thể xảy ra 1 lần trên 1 mục tiêu mỗi vài giây.