ZED

Chúa Tể Bóng Tối

VAI TRÒSÁT THỦ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Khinh Thường Kẻ Yếu

Đòn đánh của Zed lên mục tiêu thấp máu gây thêm sát thương phép. Hiệu ứng chỉ có thể xảy ra 1 lần trên 1 mục tiêu mỗi vài giây.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · ZED, CHÚA TỂ BÓNG TỐI