Cô Mèo Ma Thuật

YUUMI

Vai Trò

HỖ TRỢ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

ĐÁNH RA KHIÊN
NỘI TẠI
Theo chu kỳ, khi Yuumi tấn công một tướng, cô hồi năng lượng và có một lá chắn đi theo mình, bảo vệ cho bản thân và đồng đội cô Quấn Quýt cùng.