Kẻ Về Từ Cõi Chết

Yone

Vai Trò

SÁT THỦ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

ĐẠO CỦA KẺ SĂN
NỘI TẠI
Yone gây sát thương phép ở mỗi đòn đánh thứ hai. Đồng thời, tỉ lệ chí mạng của hắn được gia tăng.