Kẻ Bất Dung Thứ

YASUO

Vai Trò

ĐẤU SĨ / SÁT THỦ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

Đạo của Lãng Khách
NỘI TẠI
Tỉ lệ Chí mạng của Yasuo được tăng gấp đôi. Ngoài ra, Yasuo sẽ dần tạo ra một lớp khiên cho bản thân khi di chuyển. Lớp khiên sẽ được kích hoạt khi hắn phải chịu sát thương từ tướng hoặc quái.