Tể Tướng Demacia

XIN ZHAO

Vai Trò

ĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Quyết Đoán
NỘI TẠI
Mỗi đòn đánh thứ 3 gây thêm sát thương và hồi lại máu cho Xin Zhao.