XIN ZHAO

Tể Tướng Demacia

VAI TRÒĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Quyết Đoán

Mỗi đòn đánh thứ 3 gây thêm sát thương và hồi lại máu cho Xin Zhao.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · XIN ZHAO, TỂ TƯỚNG DEMACIA