Cô Nàng Nổi Loạn

XAYAH

Vai Trò

XẠ THỦ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

NHÁT CẮT GỌN GÀNG
NỘI TẠI
Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh thường kế tiếp của Xayah sẽ đánh trúng tất cả kẻ địch trên đường bay và để lại Lông Vũ. Vũ Điệu Tình Yêu: Xayah và Rakan có thể cùng biến về.