XAYAH

Cô Nàng Nổi Loạn

VAI TRÒXẠ THỦ / MAGE
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
NHÁT CẮT GỌN GÀNG

Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh thường kế tiếp của Xayah sẽ đánh trúng tất cả kẻ địch trên đường bay và để lại Lông Vũ. Vũ Điệu Tình Yêu: Xayah và Rakan có thể cùng biến về.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · XAYAH, CÔ NÀNG NỔI LOẠN