Hầu Vương

Ngộ Không

Vai Trò

ĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

THIẾT BẢNG NGÀN CÂN
NỘI TẠI
Các đòn đánh, kỹ năng của Ngộ Không và phân thân đặt điểm cộng dồn Thiết Bảng Ngàn Cân lên mục tiêu. Với mỗi điểm cộng dồn, Ngộ Không và phân thân sẽ gây thêm sát thương lên mục tiêu.