Bão Tố Cuồng Nộ

VOLIBEAR

Vai Trò

ĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

BÃO TỐ CUỒNG NỘ
NỘI TẠI
Các đòn tấn công và kỹ năng sẽ tăng Tốc Độ Đánh cho Volibear, rồi sau đó cường hóa nó, giúp gây thêm sát thương phép ở mỗi Đòn lên kẻ địch gần kề.