Hắc Diệt Đế Vương

VIEGO

Vai Trò

SÁT THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

THỐNG TRỊ TỐI CAO
NỘI TẠI
Kẻ địch gục ngã dưới chân Viego sẽ trở thành những hồn ma. Khi tấn công một hồn ma, Viego sẽ tạm thời chiếm hữu thể xác của kẻ địch bị hạ gục, hồi máu bằng một phần máu tối đa của mục tiêu đó, được sử dụng các kỹ năng cơ bản cũng như sở hữu trang bị của chúng. Chiêu cuối của kẻ địch sẽ được thay thế bằng một lần sử dụng miễn phí chiêu cuối của Viego.