Cảnh Binh Piltover

VI

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

CÚ ĐẤM PHÁ GIÁP
NỘI TẠI
Mỗi đòn đánh thường thứ 3 lên cùng kẻ địch sẽ gây thêm sát thương tương đương một phần Máu tối đa của mục tiêu, giảm Giáp của nạn nhân đi và tăng Tốc Độ Đánh cho Vi.