Pháp Sư Khó Chịu

VEX

Vai Trò

PHÁP SƯ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

BUỒN BỰC
NỘI TẠI
Vex được cường hóa sau mỗi khoảng thời gian nhất định, khiến Kỹ Năng cơ bản tiếp theo làm hoảng sợ và gián đoạn lướt của kẻ địch. Mỗi khi có kẻ địch lướt đi ở gần, Vex đánh dấu lên chúng và có thể kích nổ nó để gây thêm sát thương, đồng thời giảm hồi chiêu của trạng thái cường hóa.