Bậc Thầy Tiểu Quỷ

VEIGAR

Vai Trò

PHÁP SƯ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

SỨC MẠNH QUỶ QUYỆT
NỘI TẠI
Veigar giờ đây sẽ nhận điểm cộng dồn nội tại khi ra đòn lên tướng địch thêm lần nữa.