VEIGAR

Bậc Thầy Tiểu Quỷ

VAI TRÒPHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
SỨC MẠNH QUỶ QUYỆT

Veigar giờ đây sẽ nhận điểm cộng dồn nội tại khi ra đòn lên tướng địch thêm lần nữa.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 2 · VEIGAR, BẬC THẦY TIỂU QUỶ