Thợ Săn Bóng Đêm

VAYNE

Vai Trò

XẠ THỦ / SÁT THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Thợ Săn Bóng Đêm
NỘI TẠI
Vayne săn lùng những lũ tội phạm không ngừng nghỉ, cô được tăng 30 Tốc Độ Di Chuyển khi di chuyển về phía các tướng địch gần đó.