Mũi Tên Báo Thù

VARUS

Vai Trò

XẠ THỦ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Sức Mạnh Báo Thù
NỘI TẠI
Mỗi khi Varus hạ gục hay hỗ trợ tiêu diệt đối phương, hắn tạm thời nhận thêm Tốc Độ Đánh. Tốc độ nhận được sẽ nhiều hơn nếu đối phương là tướng.