CHUỘT THÀNH TINH

TWITCH

Vai Trò

XẠ THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

ĐỘC CHẾT NGƯỜI
NỘI TẠI
Các đòn đánh cơ bản của Twitch khiến mục tiêu bị trúng độc, phải chịu sát thương chuẩn mỗi giây.