TWISTED FATE

Thần Bài

VAI TRÒPHÁP SƯ / XẠ THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Gian Lận

Sau khi tiêu diệt 1 đơn vị, Twisted Fate ''lắc xí ngầu'' giúp nhận thêm vàng.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · TWISTED FATE, THẦN BÀI