Thần Bài

TWISTED FATE

Vai Trò

PHÁP SƯ / XẠ THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Gian Lận
NỘI TẠI
Sau khi tiêu diệt 1 đơn vị, Twisted Fate ''lắc xí ngầu'' giúp nhận thêm vàng.