Bá Vương Man Di

TRYNDAMERE

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Cuồng Nộ Chiến Trường
NỘI TẠI
Tryndamere nhận điểm Nộ thông qua mỗi đòn đánh thường, đánh chí mạng, và các cú đánh kết liễu mục tiêu. Nộ tăng Tỉ lệ Chí mạng của hắn và có thể được tiêu thụ để sử dụng kĩ năng Say Máu.