Tristana

Tay Súng Yordle

VAI TRÒXạ Thủ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
NGẮM BẮN

Tầm đánh, tầm sử dụng Bọc Thuốc Súng và Đại Bác Đẩy Lùi sẽ tăng theo cấp độ của Tristana.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · TRISTANA, TAY SÚNG YORDLE