Tay Súng Yordle

TRISTANA

Vai Trò

XẠ THỦ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

NGẮM BẮN
NỘI TẠI
Tầm đánh, tầm sử dụng Bọc Thuốc Súng và Đại Bác Đẩy Lùi sẽ tăng theo cấp độ của Tristana.