Cai Ngục Xiềng Xích

THRESH

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

ĐỌA ĐẦY
NỘI TẠI
Thresh có thể thu thập linh hồn của kẻ địch bị hạ gục ở cạnh hắn, mỗi linh hồn sẽ tăng vĩnh viễn cho hắn Giáp và Sức Mạnh Phép Thuật.