THRESH

Cai Ngục Xiềng Xích

VAI TRÒĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
ĐỌA ĐẦY

Thresh có thể thu thập linh hồn của kẻ địch bị hạ gục ở cạnh hắn, mỗi linh hồn sẽ tăng vĩnh viễn cho hắn Giáp và Sức Mạnh Phép Thuật.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 2 · THRESH, CAI NGỤC XIỀNG XÍCH