Trinh Sát Nhanh Nhẹn

TEEMO

Vai Trò

XẠ THỦ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

BẮN ĐỘC
NỘI TẠI
Đòn đánh thường của Teemo gây sát thương phép theo thời gian.