TEEMO

Trinh Sát Nhanh Nhẹn

VAI TRÒXẠ THỦ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
BẮN ĐỘC

Đòn đánh thường của Teemo gây sát thương phép theo thời gian.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 5 · TEEMO, TRINH SÁT NHANH NHẸN