Sát Thủ Bóng Đêm

TALON

Vai Trò

SÁT THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

LƯỠI DAO KẾT LIỄU
NỘI TẠI
Kỹ năng của Talon gây Trúng Thương lên tướng và quái lớn, tối đa 3 cộng dồn. Khi Talon tấn công một tướng với 3 cộng dồn Trúng Thương, kẻ đó sẽ bị chảy máu, chịu sát thương nặng nề theo thời gian.