Nữ Chúa Bóng Tối

SYNDRA

Vai Trò

PHÁP SƯ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

TỐI THƯỢNG
NỘI TẠI
Syndra thu thập Mảnh Vụn Quyền Năng bằng cách gây sát thương kỹ năng lên kẻ địch và mỗi khi tăng cấp một kỹ năng. Mảnh Vụn Quyền Năng có thể được sử dụng để nâng cấp các kỹ năng và tăng sức mạnh phép thuật.