Nguyên Soái Noxus

SWAIN

Vai Trò

PHÁP SƯ / ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

Bầy Quạ Tham Lam
NỘI TẠI
Quạ của Swain thu thập Mảnh Hồn, giúp hồi máu và vĩnh viễn tăng máu tối đa cho hắn.