Tinh Nữ

SORAKA

Vai Trò

HỖ TRỢ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Cứu Rỗi
NỘI TẠI
Soraka chạy nhanh hơn khi di chuyển về phía các đồng minh thấp máu gần đó.