SORAKA

Tinh Nữ

VAI TRÒHỖ TRỢ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Cứu Rỗi

Soraka chạy nhanh hơn khi di chuyển về phía các đồng minh thấp máu gần đó.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · SORAKA, TINH NỮ