Đại Cầm Nữ

SONA

Vai Trò

HỖ TRỢ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Sức Mạnh Hợp Âm
NỘI TẠI
Sau 3 lần thi triển kỹ năng, đòn đánh kế tiếp của Sona sẽ gây thêm sát thương phép và làm choáng mục tiêu.