Chiến Binh Bất Tử

SION

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN / ĐẤU SĨ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

VINH QUANG TỬ SĨ
NỘI TẠI
Sau khi bị hạ gục, Sion sẽ tự tái sinh bản thân trong chốc lát, Máu của hắn sẽ liên tục giảm xuống. Đòn đánh của hắn được tăng tốc cực nhanh, sẽ hồi máu cho hắn và gây thêm sát thương dựa trên Máu tối đa của mục tiêu.