SINGED

Dược Sĩ Điên

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Xé Gió

Singed bứt tốc khỏi các tướng gần đó, nhận thêm Tốc độ Di chuyển khi đi qua chúng.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · SINGED, DƯỢC SĨ ĐIÊN