Long Nữ

SHYVANA

Vai Trò

ĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Cuồng Nộ Long Nhân
NỘI TẠI
Shyvana nhận cộng dồn khi tấn công quái lớn, quái khủng và tướng. Tấn công Rồng sẽ cho thêm điểm cộng dồn. Mỗi 100 điểm cộng dồn sẽ cường hóa một kỹ năng của Shyvana.