Đại Ca

SETT

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

VUA ĐẤU TRƯỜNG
NỘI TẠI
Đòn đánh của Sett đổi qua lại giữa tay trái và tay phải. Cú đấm tay phải mạnh và nhanh hơn một chút. Sett cũng được tăng tốc độ phục hồi máu dựa theo máu đã mất.