Ca Sĩ Mộng Mơ

SERAPHINE

Vai Trò

PHÁP SƯ / HỖ TRỢ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

NỮ HOÀNG SÂN KHẤU
NỘI TẠI
Mỗi 3 lần Seraphine dùng kỹ năng sẽ kích hoạt Vọng Âm và sử dụng kỹ năng này một lần nữa. Khi dùng kỹ năng, Seraphine sẽ ban Nốt Nhạc cho đồng minh gần đó. Mỗi Nốt Nhạc sẽ tăng Tầm Đánh Cơ Bản cho cô và gây thêm sát thương.