Người Cứu Chuộc

SENNA

Vai Trò

XẠ THỦ / HỖ TRỢ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

GIẢI THOÁT
NỘI TẠI
Khi kẻ địch bị hạ gục ở gần Senna, linh hồn của chúng sẽ bị giam cầm trong Màn Sương Đen. Senna có thể tấn công những linh hồn này để giải phóng chúng và hấp thụ Màn Sương giam cầm đó. Màn Sương sẽ tăng cường sức mạnh cho Súng Thần Tích của cô, giúp tăng Sức Mạnh Công Kích, Tầm Đánh, và Tỉ Lệ Chí Mạng. Đòn đánh thường từ Súng Thần Tích của Sena có tốc độ bắn chậm nhưng sẽ gây thêm sát thương, và cướp một phần Tốc Độ Di Chuyển của mục tiêu.