Hoa Hồng Sa Mạc

SAMIRA

Vai Trò

XẠ THỦ / SÁT THỦ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

THÍCH THỂ HIỆN
NỘI TẠI
Samira xây dựng combo bằng cách sử dụng đòn đánh thường hoặc kỹ năng không trùng lặp. Đòn đánh cận chiến của Samira sẽ gây thêm sát thương phép. Đòn đánh lên kẻ địch chịu hiệu ứng Bất Động sẽ giúp cô lướt tới rìa tầm đánh của mình. Nếu kẻ địch bị Hất Tung, cô sẽ tiếp tục giữ chúng ở trạng thái Hất Tung trong giây lát.