the Exile

RIVEN

Vai Trò

ĐẤU SĨ / SÁT THỦ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

KIẾM CỔ NGỮ
NỘI TẠI
Các kỹ năng của Riven tích sức mạnh cho thanh kiếm, và đòn đánh của cô dùng sức mạnh tích trữ đó để gây thêm sát thương.