Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh

RENGAR

Vai Trò

SÁT THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

THÚ SĂN MỒI LẨN KHUẤT
NỘI TẠI
Nếu đứng trong bụi cỏ hoặc đang ngụy trang, Rengar sẽ nhảy vào mục tiêu khi tung đòn đánh thường. Các kỹ năng cơ bản của Rengar tích trữ Hung Tợn. Khi đạt đủ điểm, kỹ năng kế tiếp sẽ được cường hóa.