Đồ Tể Sa Mạc

Renekton

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

ĐẾ CHẾ CUỒNG NỘ
NỘI TẠI
Đòn đánh thường của Renekton tăng Nộ. Điểm Nộ này có thể cường hóa các kỹ năng của hắn bằng các hiệu ứng bổ trợ.