Tê Tê Gai

RAMMUS

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

TÊ TÊ GAI
NỘI TẠI
Khi ở ngoài giao tranh, Rammus lăn nhanh, tăng tốc độ di chuyển. Hiệu ứng này bị vô hiệu hóa tạm thời khi Rammus tham chiến.