RAMMUS

Tê Tê Gai

VAI TRÒĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
TÊ TÊ GAI

Khi ở ngoài giao tranh, Rammus lăn nhanh, tăng tốc độ di chuyển. Hiệu ứng này bị vô hiệu hóa tạm thời khi Rammus tham chiến.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · RAMMUS - TÊ TÊ GAI