Rakan

Anh Chàng Quyến Rũ

VAI TRÒHỖ TRỢ / ĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
BỘ CÁNH MA THUẬT

Rakan nhận lá chắn sau một khoảng thời gian nhất định. Vũ Điệu Tình Yêu: Rakan có thể biến về cùng Xayah.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · RAKAN, ANH CHÀNG QUYẾN RŨ