Anh Chàng Quyến Rũ

RAKAN

Vai Trò

HỖ TRỢ / ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

BỘ CÁNH MA THUẬT
NỘI TẠI
Rakan nhận lá chắn sau một khoảng thời gian nhất định. Vũ Điệu Tình Yêu: Rakan có thể biến về cùng Xayah.