Mũi Giáo Bất Diệt

PANTHEON

Vai Trò

ĐẤU SĨ / SÁT THỦ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

CHIẾN Ý
NỘI TẠI
Cứ sau một vài kỹ năng hoặc đòn đánh, kỹ năng kế tiếp của Pantheon sẽ được cường hóa.