PANTHEON

Mũi Giáo Bất Diệt

VAI TRÒĐẤU SĨ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
CHIẾN Ý

Cứ sau một vài kỹ năng hoặc đòn đánh, kỹ năng kế tiếp của Pantheon sẽ được cường hóa.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · PANTHEON, MŨI GIÁO BẤT DIỆT