OLAF

Chiến Binh Điên Cuồng

VAI TRÒĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Điên Cuồng

Tốc độ Đánh của Olaf tăng thêm 1% với mỗi 1% Máu mà hắn mất.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · OLAF, CHIẾN BINH ĐIÊN CUỒNG