Chiến Binh Điên Cuồng

OLAF

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Điên Cuồng
NỘI TẠI
Tốc độ Đánh của Olaf tăng thêm 1% với mỗi 1% Máu mà hắn mất.