Nunu & Willump

Cậu Bé Và Người Tuyết

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
TIẾNG GỌI NƠI BĂNG GIÁ

Nunu tăng tốc độ đánh và tốc độ di chuyển cho Willump và 1 đồng minh ở gần đó, đồng thời khiến cho đòn tấn công của Willump gây sát thương lên những kẻ địch ở xung quanh mục tiêu.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · NUNU & WILLUMP, CẬU BÉ VÀ NGƯỜI TUYẾT