Niềm Vui Không Giới Hạn

NILAH

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

NIỀM VUI BẤT TẬN
NỘI TẠI
Nilah nhận thêm kinh nghiệm từ việc kết liễu lính, đồng thời cường hóa hiệu ứng hồi máu và lá chắn của đồng minh xung quanh.