Khổng Lồ Biển Sâu

NAUTILUS

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN / HỖ TRỢ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

MỎ NEO NGÀN CÂN
NỘI TẠI
Đòn đánh đầu tiên của Nautilus lên mục tiêu sẽ tăng sát thương vật lý và trói chân mục tiêu trong chốc lát.