NASUS

Nhà Thông Thái Sa Mạc

VAI TRÒĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Kẻ Nuốt Chửng Linh Hồn

Nhận thêm hút máu thường.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · NASUS, NHÀ THÔNG THÁI SA MẠC