Nhà Thông Thái Sa Mạc

NASUS

Vai Trò

ĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Kẻ Nuốt Chửng Linh Hồn
NỘI TẠI
Nhận thêm hút máu thường.