Nàng Tiên Cá

NAMI

Vai Trò

HỖ TRỢ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Dậy Sóng
NỘI TẠI
Khi kỹ năng của Nami tung trúng tướng đồng minh, họ được tăng Tốc Độ Di Chuyển trong thoáng chốc.