NAMI

Nàng Tiên Cá

VAI TRÒHỖ TRỢ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Dậy Sóng

Khi kỹ năng của Nami tung trúng tướng đồng minh, họ được tăng Tốc Độ Di Chuyển trong thoáng chốc.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · NAMI, NÀNG TIÊN CÁ